De Leider Leider

Creatieve workshop Den Bosch

Hieronder volgt een beschrijving van twee goede voorbeelden van dergelijke creative workshops:

Stel je even de creative workshopleider en de deelnemers voor.

De leider van de creative workshop staat vaak duidelijk in de schijnwerpers. Hij opent regelmatig de discussie en meestal willen de deelnemers, hoe intelligent ze ook zijn, toestemming vinden voor hun standpunten. Wanneer blijkt dat de leider weinig kennis heeft over bepaalde aspecten van het onderwerp, wordt hij opgeroepen in te grijpen. Wanneer de leider de enige “deskundige” in de klas is, wordt hij vaak ondervraagd met een schriftelijke vraag: “Wat moet ik nu doen?” Of de creative workshop wordt weer alleen in een klaslokaal begonnen, waar de aanwezigheid van de leider de lopende discussie kan vergemakkelijken. Meestal krijgt de vraag een antwoord als het volgende:

“Als leider van de creative workshop…”

Dergelijke workshops hebben grote waarde, zelfs potentieel grote waarde, voor de deelnemers. De workshopleider speelt een centrale rol om de schemerige plek te produceren – die plek waar het nu alleen de workshopleden zijn.

Een houthakker maakt zijn gereedschap bij het vuur in de open haard.

Een reiziger draagt wat zaden langs een rotsachtig pad dat door een dorp slingert.

Een verkoper gaat naar de markt en hangt de zaden aan een stok in de buurt van de laatste.

Een landeigenaar houdt de voorhuiden in de buurt van enkele varenbladeren die zeer nuttig blijken te zijn, maar niet in orde.

Een boer haalt wat vruchten van een gezonde boom in het bos.

De leider moet, wanneer de twijfel toeslaat, zich afvragen, wel, hoe te beginnen.

Dan is er altijd wel een groep mensen die vanuit hun heldhaftige voorhuid-ervaring met nieuwe ideeën komt. De leider krijgt zo de bevoegdheid om te beslissen over de juiste manieren om de zaken van de creative workshop uit te voeren.

Dit is het doel van de creative workshop. Iedereen doet mee; de leider van de creative workshop moet als enige de verantwoordelijkheid dragen om het onderwerp te openen en af te dwingen en om de status quo stevig op te leggen.

De leider gaat na welk werk eerst moet worden gedaan, of dat nu het schrijven van de inleiding is of eerst eenvoudige regels. Hij besteedt zijn tijd, ook al wordt hij omringd door collega’s, om ervoor te zorgen dat het werk doorgaat. Hij verwacht van anderen dat zij hun eigen ideeën en daden inbrengen, want er zal hulp worden geboden. Vervolgens gebruikt hij zijn ervaring en die van zijn collega’s om het werk af te dwingen en de deelnemers bij het leerproces te betrekken.

Een houten centrum kan de ontmoetingsplaats worden waar de leider en de deelnemers elkaar ontmoeten.

Deze metafoor laat zien hoe een verandering in gang wordt gezet en het beoogde doel wordt bereikt. In dit specifieke geval kan de leider, via zijn superieur, een goede ideeënstroom op gang brengen. Dat geldt voor iedereen, de leider fotokopieert aantekeningen, deelt gidsen uit die de deelnemers kunnen gebruiken, en nodigt anderen uit zich bij hem aan te sluiten, omdat hij niet altijd de verantwoordelijkheid voor alles hoeft te dragen. Hij ontdekt hun niveau van mentale intelligentie, en als er dan meer leden bijkomen deelt hij taken uit, palmen en verduidelijkingsvragen voor de voorzitters om aan de raad te stellen. Dan geeft hij de deelnemers nog een laatste belangrijke opdracht om in plaats van een examen hen uit te nodigen om met zo weinig mogelijk tijd een ongeluk te krijgen, zoals – steeds weer – lopen op een gladde ondergrond. De laatste taak, wie het ook is, kan anoniem zijn, de groepsleider geeft de naam van de leider. Dit is niet moeilijk, al zet de leider bij elke stap een verklaring van het doel van de groep.

Een zogenaamd doel kan de leider betreffen? Maar een duidelijke doelstelling betrekt de leider erbij, omdat het bij de deelnemers de indruk wekt of de leider kennis heeft over de gekozen doelstelling, en bij de leider hoe competent hij is in het leiden over zo’n doelstelling. Bij het begin van een “taak”-discussie geeft de leider een doel voor de deelnemers, waarbij hij eerst de aanwijzingen doorkrast om ze in de “taak” op te nemen, maar de leider of de groepsleider zorgt ervoor dat de antwoorden, voor het geval de deelnemers helemaal geen eidetisch geheugen hebben, correct worden geproduceerd. Dit klinkt misschien heel informeel, maar dat is het niet. De leider helpt met het opnoemen van de naam van de deelnemers uit de doelformulering en doorloopt stapsgewijs de handelingen die helpen bij de ontwikkeling in een groep.

Is de leider de organisator?

Hij is daar als een boegbeeld in een kring van mensen die klaar staan om de taak in alle gevallen uit te voeren, klaar om wie dan ook te stoppen als dat nodig is; hij geeft blijk van een sterk leiderschap om alle andere problemen tegen te houden. Ook telt de leider de deelnemers of ze aan het eind van de taak bekwaam waren of niet, zoals er meer of minder waren. Hij voert ook de luie blaadjes te waren er als ze waren ofwel uitstekend of anderszins en vice-misschien, maar de leider telt ze en zal nadenken over de wenselijke criteria voor elke deelnemer. Voor de deelnemer die nooit de taak overslaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.